Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

HPV i v tahové trhlině

HPV i v tahové trhlině

Smyková plocha je plně  pod hladinou podzemní vody, HPV prochází tahovou trhlinou či je v úrovni terénu, max. hodnota vztlaku je u paty stěny.

Hydrostatický tlak  na smykové ploše a tahové trhlině, max. hodnota u paty svahu

Hodnota vztlaku u průsečíku smykové plochy a tahové trhliny je dána vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

ht

-

výška HPV nad průsečíkem smykové plochy a tahové trhliny

Výsledná tlaková síla V od vody působící kolmo na tahovou trhlinu je dána vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

ht

-

výška HPV nad průsečíkem smykové plochy a tahové trhliny

φ

-

odklon tahové trhliny od svislé

Hodnota hydrostatického tlaku u1 paty svahu je dána vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

Hw

-

výška HPV nad patou svahu

Výsledná tlaková síla U od vody působící kolmo na smykovou plochu je dána vztahem:

kde:

u

-

tlak vody na průsečíku smykové plochy a tahové trhliny

u1

-

tlak od vody v patě svahu

ht

-

výška HPV nad průsečíkem smykové plochy a tahové trhliny

α

-

odklon smykové plochy od vodorovné

Hw

-

výška HPV nad patou svahu

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.