Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Posouzení patky na protlačení

Program umožňuje posoudit patku na protlačení sloupu, popřípadě navrhnout smykovou výztuž. Kritický průřez namáhaný na smyk Ucr je vzdálen od kraje sloupu o polovinu tloušťky patky. Je namáhán zadanými momenty Mx, My a silou Qr, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

Q

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vypočte maximální smykovou sílu Qdmax v kritickém průřezu, dále pak posouvající sílu přenášenou betonem bez smykové výztuže Qbu a maximální dovolenou sílu Qmax.

kde pro: platí: , jinak je:

d

Pro Qdmax < Qbu průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro Qdmax > Qbu a Qdmax< Qmax je nutné navrhnout smykovou výztuž. Smyková síla na mezi únosnosti se vypočte podle vztahů:

kde:

Ucr

-

délka kritického průřezu

α

-

sklon ohybů

As

-

celková plocha ohybů v patce

Pro Qdmax > Qmax nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.