Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Příprava geologického profilu

V záložce "Příprava geologického profilu" se vytváří vlastní geologický řez.

V jednotlivých záložkách definujeme:

  • rozhraní vrstev zemin, resp. geotechnických typů zemin
  • hladiny podzemní vody
  • konstrukce, případně libovolné pomocné linie
  • vlastní popisy ve výkresu

Záložka "Příprava geologického profilu"

Při vytváření rozhraní vrstev je v levé části okna tlačítko "Generuj". Program automaticky detekuje jednoznačně zadané vrstvy ze "zemních profilů" a vygeneruje danou oblast. Pokud do oblasti zasahují dvě či více zemin, je zadání nejednoznačné a zemina do oblasti není přiřazena.

V pravé části okna se přepíná zobrazení tvořeného profilu. Zvláště důležitá je možnost zobrazení zkoušek - tlačítka "Kreslit všechny zkoušky" a "Nekreslit žádné zkoušky", kterou využijeme při editaci zemních profilů.

Ve spodní části okna se definuje spodní okraj modelu. Ten může být vodorovný nebo rovnoběžný s terénem (je nutné zadat hloubku pod terénem) popř. může být tvořen libovolným průběžným rozhraním.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.