Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Řídící sonda

Řídící sonda je sonda zásadním způsobem určující podobu modelu. Model podloží je generován z řídící sondy a sond, které jsou s ní kompatibilní.

Řídící sondu volíme v rámu "Model podloží".

Rám "Model podloží" - volba řídící sondy

Pro počáteční tvorbu modelu je vhodné zvolit takovou řídící sondu, která:

  • co nejvíce charakterizuje geologický profil
  • je co nejhlubší
  • jsme si jisti její věrohodností.

Obvykle je vhodnější zvolit za řídící sondu vrstvu vzniklou z jádrového vrtu než interpretací CPT.

Při tvorbě modelu sondy nekompatibilní s řídící sondou postupně upravujeme na kompatibilní a tím je zařazujeme do modelu. Pokud jsou tedy v modelu všechny sondy kompatibilní, tak je model tvořen ze všech sond (v tomto jediném případě pak není řídící sonda důležitá). Sondy nekompatibilní s řídící sondou mají sloupec "Aktivní" v tabulce vybarvený červeně a nelze je zařadit do generace modelu.

Při změně řídící sondy se automaticky určí nové kompatibilní sondy a dojde k vytvoření nového modelu podloží.

Změny řídící sondy se provádí v dialogovém okně "Úprava řídící sondy", ale lze ji i upravovat při editaci ostatních sond.

Horní tlačítka "Upravit mocnost" a "Posunout rozhraní" se týkají pouze řídí sondy.

Ostatní tlačítka ("Vsunout", "Přidat", "Změnit zeminu", "Rozdělit vrstvu", "Sloučit", "Odstranit vrstvu") mění zároveň všechny sondy s ní kompatibilní - jednou změnou takto můžeme pozměnit více sond. Toho lze využít například pro vytvoření nové vrstvy do již hotového modelu.

Dialogové okno "Úprava řídící sondy"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.