Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Uložené pohledy

Programy obsahují řadu možností zobrazení výsledků, které se zadávají v rámu "Zobrazení výsledků : Výpočet". Mnohdy je nutné provést složitá a pracná nastavení pohledů - např. zajímají-li nás v MKP průběhy sil na nosnících, je nutné vypnout škálu, nekreslit deformovanou konstrukci, zvolit veličinu, zadat vhodné zvětšení konstrukce ap.

Pro usnadnění práce s pohledy mají programy možnost pomocí lišty "Uložené pohledy" nastavený pohled uložit a jednoduchým způsobem přepínat mezi uloženými pohledy.

Do ukládaného pohledu se uloží:

Pohled je uložený vždy pro všechny fáze budování - nelze-li v některé fázi budování toto nastavení provést (např. v první fázi budování není definováno sednutí ani poklesová kotlina) program vykreslí nejbližší možné nastavení a nastavený pohled se přepne na <žádný>.

Ovládací prvky se zobrazují v režimu "Výpočet" v rámu "Nastavení kreslení".

"Uložené pohledy" - ovládací prvky

Pro práci s pohledy jsou určeny následující ovládací prvky:

Volba pohledu

  • V rozbalitelném seznamu lze vybrat již zadaný a uložený pohled

Uloží aktuální pohled

  • Otevře dialogové okno "Nový pohled" pro uložení nového pohledu

Otevře správce pohledů

  • Otevře okno "Správce pohledů" se seznamem pohledů

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.