GEO5

Online pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

2.SG - osiadanie i obrót fundamentu

Ramka "2.SG" służy do obliczania osiadania i obrotu fundamentu. Istnieje możliwość wykonania dowolnej liczby obliczeń. Obliczenie można przeprowadzić dla poszczególnych zdefiniowanych sił lub też program automatycznie wybierze najbardziej niekorzystne obciążenie (opcja dostępna na liście rozwijanej zdefiniowanych obciążeń).

Analizy osiadania i obrotu fundamentu wykonywana jest zgodnie z teorią wybraną w zakładce "Fundamenty bezpośrednie".

W przypadku obydwu stanów granicznych (nośności, użytkowania) program zakłada mimośrodowość fundamentu. Wartość maksymalnego dopuszczalnego mimośrodu fundamentu ealw definiowana jest w ramce "Ustawienia" w zakładce "Fundamenty bezpośrednie".

Naprężenie w poziomie posadowienia można odjąć od naprężenia geostatycznego określonego od:

  • terenu pierwotnego
  • zmienionego terenu
  • nie określone

Rozkłady naprężeń geostatycznych oraz przyrostu naprężenia pod poziomem fundamentu wyświetlane są w lewej części pulpitu. Etykieta pod poziomem fundamentu reprezentuje głębokość aktywną. Naprężenie rysowane jest poniżej fundamentu w punkcie o charakterystycznym odkształceniu

W ramce tej można również określić współczynnik redukcji obliczenia osiadania.

Szczegółowe wyniki analizy wyświetlane są w prawej części pulpitu. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku". 

Ramka "2. SG - osiadanie i obrót fundamentu"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.