Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Analiza - metoda sprężysta

Ramka "Analiza" (metoda sprężysta) służy do analizy grupy pali za pomocą metody sprężystej. Analiza wykonywana jest po naciśnięciu przycisku "Obliczenia".

Po wykonaniu analizy wyniki pokazane są w prawej części ramki ("Wyniki") gdzie podane są informacje o maksymalnych siłach wewnętrznych, przemieszczeniach i obrocie konstrukcji. Pprzedstawione w oknie dialogowym przemieszczenia konstrukcji wyznaczane są dla obciążeń charakterystycznych. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki analizy obliczeniowej.

W lewej części ramki istnieje możliwość zdefiniowania sposobu prezentacji wyników na ekranie:

  • Wyniki - wyniki mogą być wyświetlane dla poszczególnych przypadków obciążeń lub ich obwiedni.
  • Pokaż wyniki - wyniki mogą być wyświetlone dla wszystkich pali, lub tylko dla poszczególnych pali
  • Wyniki (wartości) - wizualizacja wartości poszczególnych zmiennych (momenty, siły normalne i tnące, przemieszczenia, sprężyny, itp..)
  • Konstrukcja - pozwala na pokazanie zdeformowanej konstrukcji (dla obwiedni obciążeń może być wyświetlona tylko konstrukcja nie zdeformowana), następnie możliwe jest pokazanie wartości odchylenia oczepu pala, reakcje oraz wartości sprężyn w podstawie pala
  • Tryb rysowania - definiuje styl prezentacji wyników

Wyświetlane wyniki mogą być w dowolnym momencie dodane do "Listy rysunków" a następnie wykorzystane w raporcie z obliczeń.

Obrót, przybliżenie (zoom) i podświetlenie konstrukcji można dostosowywać za pomocą poziomego paska narzędzi "Wizualizacja". Wizualizację wyników można również modyfikować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Analiza" - metoda sprężysta

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.