Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Online Pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Analiza podłoża uwarstwionego

Podczas wyznaczania osiadania podłoża warstwowego program oblicza najpierw osiadanie na granicy pomiędzy pierwszą warstwą na wyrobiskiem a warstwami nadkładu Sint i wyznacza długość niecki osiadania wzdłuż granic warstw. W takim przypadku, podejście odpowiada podejściu stosowanemu dla gruntu jednorodnego.

Następnie (jak pokazano na Rysunku) program wyznacza długość niecki osiadania L na powierzchni terenu.

Analiza osiadania dla podłoża warstwowego

Następne obliczenie różni się w zależności od wybranej teorii:

Rozwiązanie według Limanova

Limanov opisał poziome przemieszczenie nad wyrobiskiem za pomocą utraconego obszaru F:

gdzie:

L

-

długość niecki osiadania

F

-

strata objętości gruntu na 1 m bieżący wyznaczana z:

gdzie:

Lint

-

długość niecki osiadania wzdłuż warstw nad wyrobiskiem

Sint

-

osiadanie odpowiedniej warstwy

Rozwiązanie według Fazekasa

Fazekas opisał poziome przemieszczenie na wyrobiskiem za pomocą następującego wyrażenia:

gdzie:

L

-

długość niecki osiadania

Lint

-

długość niecki osiadania wzdłuż warstw nad wyrobiskiem

Sint

-

osiadanie odpowiedniej warstwy

Rozwiązanie według Pecka

Peck opisał poziome przemieszczenie na wyrobiskiem za pomocą następującego wyrażenia:

gdzie:

Lint

-

długość niecki osiadania wzdłuż warstw nad wyrobiskiem

Sint

-

osiadanie odpowiedniej warstwy

Linf

-

odległość punktu przegięcia niecki osiadania od osi wyrobiska na powierzchni terenu

Literatura:

Széchy, Károly, The art of tunelling,Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.