Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Analiza według NEN (Buismann, Ladd)

Metoda ta oblicza osiadanie pierwotne i wtórne. W obliczeniach, metoda uwzględnia grunty przekonsolidowane i rozróżnia dwa możliwe przypadki: 

  • Suma bieżącego, pionowego naprężenia efektywnego w gruncie i naprężenie na skutek zewnętrznego obciążenia jest mniejsza niż ciśnienie przed konsolidacją, a zatem tylko dodatkowe obciążenie jest rozważane.
  • Suma bieżącego, pionowego naprężenia efektywnego w gruncie i naprężenie na skutek zewnętrznego obciążenia jest większa niż ciśnienie przed konsolidacją, a zatem tylko podstawowa konsolidacja jest ponownie ustawiana. Pierwotne osiadanie jest wówczas większe w porównaniu do pierwszego przypadku.

Pierwotne osiadanie

Pierwotne osiadanie itej warstwy przekonsolidowanego gruntu (OCR > 1) jest wyznaczane z: 

dla: σor + σz ≤ σp  (suma bieżących naprężeń pionowych i jej przyrost jest mniejsza niż ciśnienie przed konsolidacją):

dla: σor + σz > σp  (suma bieżących naprężeń pionowych i jej przyrost jest większa niż ciśnienie przed konsolidacją):

gdzie:

σor,i

-

pionowa składowa początkowego naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenia na skutek obciążenia konstrukcji) powodującego osiadanie warstwy

σp,i

-

ciśnienie przed konsolidacją w itej warstwie

eo

-

początkowy wskaźnik porowatości

hi

-

miąższość itej warstwy

Cc,i

-

wskaźnik ściśliwości w itej warstwie

Cr,i

-

wskaźnik ściśliwości wtórnej w itej warstwie

Pierwotne osiadanie itej warstwy normalnie skonsolidowanego gruntu (OCR = 1) wynosi:

gdzie:

σor,i

-

pionowa składowa początkowego naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenia na skutek obciążenia konstrukcji) łączenie ze ściskaniem warstwy

eo

-

początkowy wskaźnik porowatości

hi

-

miąższość itej warstwy

Cc,i

-

wskażnik ściskania w itej warstwie

Wtórne osiadanie

Wtórne osiadanie itej warstwy przyjmuje postać:

dla: σor + σz  ≤ σp  (suma bieżących naprężeń pionowych i jej przyrost jest mniejsza niż ciśnienie przed konsolidacją):

pro σor + σz > σp  (suma bieżących naprężeń pionowych i jej przyrost jest większa niż ciśnienie przed konsolidacją):

gdzie:

hi

-

miąższość itej warstwy

Cαr,i

-

wskaźnik ściśliwości wtórnej poniżej parcia prekonsolidacji the ith layer

Cα

-

wskaźnik ściśliwości wtórnej w itej warstwie

tp

-

czas do zakończenia podstawowej konsolidacji

ts

-

czas wymagany dla osiadania wtórnego

jeżeli określimy wartość wskaźnika prekonsolidacji ściśliwości wtórnej taką samą jak dla wskaźnika ściśliwości wtórnj, wówczas program nie uwzględni efektu parcia prekonsolidacyjnego w obliczeniach osiadania wtórnego.

Literatura:

Netherlandish standard NEN6740, 1991, Geotechniek TGB1990 Basisen en belastingen, Nederlands normalisatie-Institut

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.