Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Analiza żelbetowego przekroju kołowego

Program analizuje zbrojony pal betonowy za pomocą metody odkształceń granicznych (Art. 5.2.8). Maksymalne dopuszczalne odkształcenie betonu na ściskanie wynosi 0,0025. Stopień zbrojenia sprawdza się za pomocą wzoru:

  • Słup - sprawdzenie dominującego ściskania (Art. 3.1.4.3, Art. 3.1.4.6)

  • Belka - sprawdzenie dominującego zginania

gdzie:

d

-

średnica pala

As

-

pole powierzchni przekroju zbrojenia

Wykres interakcji N-M

Współczynnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określany jest jako |0L| / |0R|. Gdzie L jest siłą R jest wytrzymalością z określonym mimośrodem.

Ścinanie

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną wytrzymałość na ścinanie betonu Qbu (Art. 5.3.3, App. 9).

gdzie:

dla:

0.88d ≥ 0.3m

jest: κq = 1.25

dla:

0.88d > 0.15m

jest: κq = 1.50

dla:

0.88d < 0.15m

jest: κq = 1.60

Jeśli graniczna wytrzymałość na ścinanie betonu jest przekroczona, graniczna wytrzymałość na ścinanie Qmax oraz wytrzymałość przekroju zbrojonego Qu są sprawdzane (Art. 5.3.2.1).

gdzie (Art. 5.3.5):

Wartość c jest ograniczona następującym wyrażeniem:

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.