Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Załączniki

Dokumentacja wynikowa z obliczeń może zawierać dowolną liczbę Załączników - tekstów lub rysunków.

Narzędzie to zostało opisane w Podręczniku Inżyniera 45 - Załączniki w programach GEO5.

Kiedy zaznaczony jest przycisk "Pokaż załączniki", w dokumentacji pojawiają się poziome, czerwone linie. Załączniki można wstawiać klikając te linie.

Adding annexes

Po kliknięciu na linii pojawiają się następujące pozycje wyboru.

Wybór wstawianych załączników

Dodany tekst lub rysunek zostanie wstawiony do dokumentacji wynikowej.

Dodane załączniki - fotografia zbocza (rysunek) oraz jego opis (tekst)

Wszystkie załączniki można przeglądać w "Administratorze załączników".s

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.