Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Automatyczna kontrola długości łuku

Strategia automatycznej kontroli długości łuku stanowi ważny element przy korzystaniu z dowolnej metody numerycznej. Program umożliwia dostosowywanie bieżącej długości łuku do nowego kroku obciążenia w zależności od przebiegu iteracji w poprzednim kroku poprzez włączenie opcji Optymalizuj. Program spróbuje dokonać wyboru wartości długości łuku, która utrzymuje żądaną liczbę iteracji w każdym kroku obciążenia niezbędną dla osiągnięcia konwergencji - opcja Optymalna liczba iteracji w 1. kroku obliczeniowym (obciążenia).

Kolejnym parametrem kierującym procesem iteracji jest Wskaźnik obciążenie/przemieszczenie. Parametr ten stanowi czynnik skalarny, który dostosowuje skalę obciążenia wyrażonego za pomocą parametru λ i wektora przemieszczenia u, pod warunkiem, że wartość tego parametru jest wystarczająco duża, aby decydujący wpływ na analizę miał przyrost obciążenia. Jeżeli wartość parametru ustawimy na 0 (ustawienie domyślne), otrzymamy tzw. cylindryczną ALM, a obliczenia będą zależeć od przyrostu przemieszczenia. Podejście takie jest bardziej stabilne i zalecane przez autorów. Nie mniej jednak, program umożliwia optymalizację tego parametru poprzez włączenie opcji Optymalizuj. W takim przypadku, bieżąca wartość tego parametru ustawiana jest jako równa parametrowi bieżącej sztywności Bergana, który stanowi miarę skalarną stopnia nieliniowości. Wartość tego parametru zmniejsza się wraz ze wzrostem stopnia nieliniowości. Przy zbliżaniu się do obciążenia niszczącego, wartość tego parametru dąży do zera, a na rozwiązanie ma wpływ przyrost przemieszczenia. Strategia ta pozwala więc na zastosowanie metody cylindrycznej (walcowej) przy wartości Wskaźnika obciążenia/przemieszczenia równej zero. Domyślnie, opcja ta jest wyłączona.

Arc-length - automatyczna kontrola długości łuku

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.