Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Badanie dylatometryczne (DMT)

Ramka "Badania DMT" służy do definiowania metody wprowadzania modułu dylatometrycznego do programu. Do wyboru są dwie możliwości - albo jako parametr gruntu (poprzez wybór opcji "Definiuj MDMT jako parametr gruntu"), lub poprzez import wyników badania dylatometrycznego (DMT).

Ramka zawiera tabelę z listą zdefiniowanych badań dylatometrycznych (DMT).

Ramka "Badanie dylatometryczne (DMT)"

W przypadku, gdy podczas badania dylatometrycznego zmierzona zostanie zerowa wartość modułu dylatometrycznego MDMT, program umożliwia automatyczną korektę błędnych pomiarów - zamiast wartości zero, w obliczeniach przyjmowana jest średnia arytmetyczna najbliższej górnej i najbliższej dolnej niezerowej wartości modułu MDMT.

W ramce tej należy również zdefiniować współczynnik redukcji B.

Wyniki badań dylatometrycznych (DMT) można importować do programu wstawiając pliki w formacie UNI (*.uni). Dane badań dylatometrycznych DMT można kopiować pomiędzy programami "Fundamenty bezpośrednie", "Ściana analiza", "Pal stabilizujący" oraz "Stratygrafia 3D" poprzez "GeoSchowek".

Uwaga: Ramka ta jest dostępna jedynie w przypadku, gdy w ramce "Ustawienia", do wyznaczania modułu reakcji podłoża wybrana jest opcja "dylatometr DMT" (zakładka "Analiza parć").

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.