Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Bierne parcie gruntu - teoria Absi’ego

Bierne parcie gruntu wynika z następującego wzoru:

gdzie:

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu

c

-

spójność gruntu

σz

-

pionowe, normalne naprężenie całkowite

Program pobiera wartości współczynnika Kp z bazy danych zbudowanej na podstawie ujętych w tablice wartości opublikowanych w książce: Kérisel, Absi: Tabele czynnego i biernego parcia gruntu, 3rd Ed. A.A. Balkema, 1990 ISBN 90 6191886 3.

Pionowe σpv i poziome σph składowe biernego parcia gruntu są wyznaczane przez:

gdzie:

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Literatura:

Kérisel, Absi: Active and Passive Earth Pressure Tables, 3rd ed., Balkema, 1990 ISBN 90 6191886 3

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.