Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Plac budowy

"Plac budowy" określa granice generowanego modelu. Można ją zdefiniować (prostokąt, wielokąt) lub wyznaczyć automatycznie (prostokąt, obwiednia wypukła) na podstawie zdefiniowanych punktów terenu i wszystkich badań. W przypadku, gdy nie są znane dokładne współrzędne placu budowy można je zdefiniować wykorzystując opcję "Prostokąt GPS".

Zdefiniowane punkty krawędzi budowy nie mają zdefiniowanej współrzędnej z, która jest wyznaczana automatycznie jako współrzędna najbliżej położonego, ważnego punktu modelu (punktu lub badania z współrzędną z).

Punkty i warstwy w aktywnej krawędzi są także wyświetlane w granicach budowy.

Punkty terenu i badania polowe można także wprowadzić (importować) poza granicami budowy. W przypadku, gdy wymiary budowy definiowane są ręcznie, takie punkty i badania polowe mają oznaczenie Poza budową" i nie są wyświetlane na ekranie. jeśli natomiast wymiary budowy wyznaczane są automatycznie wówczas budowa jest po prostu regenerowana.

Istnieje także możliwość pokazania placu budowy w Google Maps.

W przypadku, gdy wymiary budowy są nierealnie duże (odległość między punktami większa niż 5000 m), program nie rysuje budowy i konieczna jest weryfikacja/rewizja modelu.

Ramka "Plac budowy"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.