Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Online Pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

CSN 73 6206

Wybierając "CSN 73 6206", w ramce "Projekt", analiza decydujących łączeń wykonywana jest zgodnie z normą CSN 73 6206 "Projektowanie betonowych i żelbetowych konstrukcji mostów", ze zmianami a-10/1989 a Z2/1994. Program umożliwia analizę przekrojów poprzecznych z betonu niezbrojonego lub betonu zbrojonego jednostronnie stalą. Wszystkie obliczenia związane z betonem przeprowadzane są za pomocą teorii dopuszczalnych naprężeń

Główną różnicą w porównaniu do pozostałych norm jest wymiarowanie łączeń betonowych, gdzie parcie gruntu obliczane jest zawsze bez redukcji parametrów wejściowych niezależnie od danych wprowadzonych w ramce "Ustawienia".  

Podczas przeprowadzania analizy przekrojów poprzecznych wykonanych z betonu niezbrojonego lub zbrojonego stalą istnieje możliwość wprowadzenia współczynnika dopuszczalnego naprężenia zgodnie z art. 47 CSN 73 6206 w celu zwiększenia dopuszczalnego naprężenia materiału.

Istnieje możliwość analizowania następujących łączeń w programie:

Trzon przyczółku - fundament, przekrój roboczy - ten przekrój poprzeczny może być wykonany z betonu niezbrojonego lub zbrojonego stalą. Łączenie jest analizowane ze względu na obciążenie siłą normalną i momentem zginającym. Sprawdzane są dopuszczalne naprężenia betonu, stali i betonu na parcie współosiowe. W przypadku betonu zbrojonego, program sprawdza również stopień zbrojenia, przekroje poprzeczne z betonu niezbrojonego są następnie sprawdzane na przewracanie (h/2e < 1,35) i przesunięcie (N*f < 1,5); tarcie beton - beton zakłada się jako f = 0,5).

Ściana zamykająca - blok nośny - ten przekrój poprzeczny jest analizowany ze względu na obciążenie siłą normalną i momentem zginającym. Zakłada się zawsze przekroje poprzeczne z betonu zbrojonego stalą. Sprawdzane są dopuszczalne naprężenia betonu i stali oraz stopień zbrojenia. 

Skrzydło - przyczółek - łączenie to może być wykonane z betonu niezbrojonego lub betonu zbrojonego stalą. Sprawdzane są dopuszczalne naprężenia betonu, stali i betonu na parcie współosiowe. W przypadku betonu zbrojonego, program sprawdza również stopień zbrojenia.

Przednia odsadzka fundamentu przyczółka - przednia odsadzka przyczółka jest analizowana zgodnie z jej zabezpieczeniem. W przypadku zabezpieczenia odsadzki v < 0,5hz (hz jest wysokością odsadzki fundamentu) program sprawdza wielkość naprężenia w rozciąganiu głównym na skutek sił powstałych na odsadzce nad fundamentem. Naprężenie wyznaczane jest jako:

gdzie:

d

-

szerokość łączenia nad fundamentem

M,N

-

moment i normalna siła w odsadce nad fundamentem

W przypadku zabezpieczenia odsadzki v > 0,5hz odsadzka analizowana jest jako ściana oporowa zginana reakcją (naprężeniem) gruntu fundamentowego. Łączenie to może być wykonane z betonu niezbrojonego lub betonu zbrojonego stalą. Sprawdzane są dopuszczalne naprężenia betonu, stali i betonu na parcie współosiowe. W przypadku betonu zbrojonego, program sprawdza również stopień zbrojenia.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.