Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Czynne parcie gruntu

Czynne parcie gruntu jest najmniejszym, bocznym, ograniczającym parciem gruntu powstałym przy pęknięciu poślizgowym przez ścianę przesuwającą się od gruntu w kierunku działającego parcia gruntu (minimalny obrót ściany konieczny do powstania czynnego parcia gruntu wynosi około 2 mrad, tzn. 2 mm/m wysokości ściany). 

Następujące teorie i podejścia są stosowane do obliczeń czynnego parcia gruntu przy założeniu efektywnego stanu naprężenia:

Dla gruntów spoistych przyjmowany jest stan odcięcia naprężenia, tzn. jeżeli na skutek spoistości uzyskuje się ujemną wartość czynnego parcia gruntu lub zgodnie z bardziej rygorystycznymi wymogami, wartość "Minimalnego parcia do wymiarowania" jest przekroczona, wówczas wartość czynnego parcia gruntu spada do zera lub jest równa "Minimalnemu parciu do wymiarowania".

Program umożliwia również przeprowadzenie analiz dla naprężeń całkowitych.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.