Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Dane podstawowe

Ta część okna służy do definiowania podstawowych parametrów gruntów - ciężaru objętościowego, kąta tarcia wewnętrznego i spójności. Poszczególne wartości uzyskiwane są z badań geotechnicznych, lub z badań laboratoryjnych. Jeśli dane te nie są dostępne, można przeszukać wbudowaną (do programu) bazę danych gruntów, która zawiera wartości wybranych parametrów gruntów. Parametry skał nie zostały zawarte w tej bazie, należy je definiować ręcznie.

Analiza "Grupy pali" różni się w zależności od rodzaju podłoża gruntowego w sposób następujący:

  • grunty niespoiste: zwykle stosowane są wartości efektywne parametrów wytrzymałościowych gruntu cef, φef.
  • grunty spoiste: w programie definiuje się jedynie wartość całkowitej wytrzymałości na ścinanie gruntu cu, która determinuje nośność pionową grupy pali (lub bloku gruntowego).

Dodatkowe parametry wprowadzane są w zależności od ustawień z ramki "Ustawienia" i w zakładce "Grupa pali".

Podstawy teoretyczne dotyczące omawianego zaganienia opisano szczegółowo w rozdziale "Grupa pali".

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - "Dane podstawowe"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.