Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Druk i eksport dokumentu

Okno dialogowe "Druk i eksport dokumentu" można otworzyć z menu sterowania (pozycje "Plik", "Druk dokumentu") lub za pomocą przycisku "Wyniki" na pasku narzędzi. Podgląd strony wydruku z wygenerowanym tekstem jest wyświetlany oknie.

Okno to generuje dokument wyjściowy z rysunkami zapisanymi na "Liście rysunków". W oknie tym można wydrukować utworzony protokół lub wyeksportować go do dalszego użycia. Dokument jest zawsze aktualny - program ponownie tworzy ten dokument na podstawie wprowadzonych danych (także z uwzględnieniem regeneracji rysunków) po każdym otwarciu okna.

Okno dialogowe posiada swój własny Pasek narzędzi - Druk i eksport z przyciskami wykorzystywanymi do dostosowywania wyglądu stron (definiowanie nagłówka i stopki, ustawienia strony, numeracja stron), druk i eksport dokumentacji.

Wybrane przez używkownika części dokumentacji łącznie z rysunkami mogą być wygenerowane poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w "menu drzewiastym" w lewej części okna. Zaznaczenie lub odznaczenie dowolnej pozycji powoduje ponowne automatyczne generowanie dokumentu. Do przeglądania dokumentu można użyć pokrętła myszy (kółka) lub pasków przewijania z prawej strony.

W dolnej części tego okna dialogowego wyświetlane są bieżące informacje (rozmiar strony, numer bieżącej strony oraz całkowita liczba stron dokumentacji).

Okno dialogowe "Druk i eksport dokumentu"

Pasek narzędzi "Wyniki"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.