Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Druk i eksport rysunku

Okno to służy do druku lub eksportu jednego lub więcej rysunków. Dostępne są trzy sposoby uruchomienia tego okna:

  • Z wykorzystaniem menu sterowania (pozycje "Plik", "Druk rysunku") lub za pomocą przycisku  na pasku narzędzi "Wyniki" do wydruku danych z pulpitu.
  • Za pomocą okna dialogowego "Nowy rysunek" przez naciśnięcie przycisku "Drukuj".
  • Za pomocą okna dialogowego "Lista rysunków" przez naciśnięcie przycisku "Drukuj".

Okno to może zawierać więcej niż jeden rysunek w tym samym czasie (podczas drukowania kilku faz budowy lub kilku analiz), przy drukowaniu większej liczby rysunków z listy. Każdy rysunek jest drukowany na oddzielnej stronie. Podgląd rysunku można dostosować za pomocą przycisków na pasku narzędzi lub pokrętła myszy (kółka).

Okno dialogowe posiada swój własny Pasek narzędzi - Druk i eksport, którego elementy wykorzystywane są do dostosowywania/personalizacji wyglądu stron (definiowanie nagłówka i stopki, ustawienia strony, numeracja stron) oraz drukowania i eksportu dokumentacji.

W dolnej części tego okna dialogowego wyświetlane są bieżące informacje (rozmiar strony, numer bieżącej strony oraz całkowita liczba stron dokumentacji).

Okno dialogowe "Dokumenty" - druk i eksport bieżącego rysunku (widoku)

Pasek narzędzi "Wyniki"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.