Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

EA-Pfähle

Wyznaczenie krzywej obciążeniowej pala pojedynczego wykonuje się na podstawie rozwiązania opisanego w instrukcji EA-Pfähle.

Podstawowymi danymi do analizy są opór pobocznicy qs oraz opór podstawy qb, które są określane na podstawie analizy wyników obciążeń statycznych pali.

Opór jest wyznaczany w zależności od stosowanej technologii wykonania pali (wiercone, wbijane, CFA) oraz w zależności od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty). Wartości oporu można wyznaczyć automatycznie lub zdefiniować w ramce Osiadanie.

W przypadku wyznaczania w sposób automatyczny, wartości qs są przypisywane automatycznie w zależności od gruntu warstwy. Dla wartości qb, tworzony jest profil fikcyjny w poziomie podstawy pala. Opór wypadkowy wyznaczany jest jako średnia ważona wartości qb z poszczególnych warstw.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Profil fikcyjny zgodnie z technologią wykonania pali - a) pale wiercone i CFA, b) pale wbijane

Krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie) według EA-Pfähle - a) pale wiercone i CFA, b) pale wbijane

Literatura:

German Geotechnical Society: Recommendations on Piling (EA-Pfähle). Berlin: Ernst & Sohn, 2012.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.