Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Edycja profili gruntu

Prawdziwe otwory zawierają dużą liczbę warstw gruntu - inżynier geotechnik pracuje jednak z uproszczonym modelem. Do tego uproszczenia wykorzystywane są typy geotechniczne (wydzielenia geotechniczne). Otwory są wprowadzane dokładnie (ze wszystkimi warstwami), uproszczenie jest wykonywane podczas tworzenia profili gruntu - profile te reprezentują model geotechniczny.Na poniższym zdjęciu widzimy odwiert, CPT i naszą koncepcję przekroju geologicznego.

Przekrój geologiczny z badaniami polowymi

Przyporządkowujemy grunty/typy geotechniczne (wydzielenia geotechniczne) do obszarów i generujemy przekrój.

Przyporządkowywanie gruntów

Możemy utworzyć Profil gruntu z przekroju geologicznego wykorzystując przycisk "Przyjmij z przekroju geologicznego".

Okno dialogowe "Edytuj profil gruntu"

Utworzone profile gruntu poprawiają generowanie kolejnych przekrojów geologicznych, całościowego modelu 3D i dokumentacji geologicznej wykonanej do modelu.

Utworzone profile gruntu

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.