Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Online Pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Edycja początkowej geometrii

Program posiada wbudowany tryb automatycznej korekcji zdefiniowanej geometrii. Oznacza to, że przed wygenerowaniem siatki program automatycznie lokalizuje wszystkie punkty przecięcia linii, lokalizuje obszary zamknięte i tworzy odpowiedni model geometryczny (obliczeniowy).

Takie nowe obszary mogą następnie pozostać nieaktywne lub można im przypisać nowy grunt. Zalety tego systemu uwidaczniają się najlepiej przy tworzeniu geometrycznych modelu tuneli (drążenie etapowe) lub ścianek szczelnych. Tworzenie nawet skomplikowanego modelu jest więc zadaniem dość prostym i może być wykonane bardzo sprawnie.

Korekcja początkowego modelu geometrycznego może spowodować, że niektóre punkty modelu znajdą się zbyt blisko siebie, albo też powstaną zbyt małe obszary. W takich przypadkach, w prawym dolnym oknie pojawia się ostrzeżenie wskazujące te słabe punkty modelu. 

Obszary po wykonaniu automatycznej korekcji modelu geometrycznego

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.