Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Edycja tekstu

Zdefiniowane obiekty można edytować w prawej części ramki obok tabeli obiektów. Parametry wybranego w tabeli obiektu są wyświetlane i można je edytować.

Edycja tekstowa obiektu

Typy obiektów "Krzywa" i "Polilinia" umożliwiają prezentację tabeli ze współrzędnymi punktów. (po dwukrotnym kliknięciu rzędu w tabeli)

Edycja tekstu (krzywe i polilinie)

Edycja wielokrotna

  • wybór obiektow za pomocą klawisza "CTRL" + lewego przycisku myszy
  • wspólne parametry edytowalne wszystkich wybranych obiektów są dostępne obok tabeli

Edycja wielokrotna

Obiekty można także edytować na pulpicie za pomocą myszy - "Edycja graficzna".

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.