Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Edytor materiału

Poza korzystaniem z "Katalogu materiałów", program umożliwia użytkownikowi wprowadzanie parametrów materiałowych dla stali i betonu w postaci cyfrowej. W oknie dialogowym należy jedynie wybrać rodzaj materiału (parametry materiałowe). Kształt profilu wybierany jest w "Katalog profili" lub definiowany w "Edytorze przekroju". W przypadku innych rodzajów profili (ściana o przekroju prostokątnym, palisada, ściana z grodzic stalowych...), wyboru rodzaju profilu dokonujemy w oknie dialogowym "Nowy element belkowy".

Okno dialogowe “Edytor materiału - Stal konstrukcyjna”

Okno dialogowe “Edytor materiału - Beton”

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.