Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Fundament

Ramka "Fundament" służy do definiowania rodzaju fundamentu ściany (konstrukcji oporowej). Następujące rodzaje fundamentów są dostępne w programie:

  • grunt - z profilu geologicznego - w tym przypadku ściana posadowiona jest na gruncie przyporządkowanym z profilu geologicznego zdefiniowanego w ramce "Profil".
  • grunt - definiuj parametry kontaktu - przy wybraniu tej opcji definiowane są parametry kontaktu pomiędzy podłożem fundamentowym a fundamentem. Opcja "definiuj kąt tarcia fundament-grunt" wymaga zdefiniowania kąta tarcia ψ [°] pomiędzy fundamentem a gruntem. Opcja "definiuj współczynnik tarcia" wymaga natomiast zdefiniowania współczynnika tarcia μ [-]. W obydwu przypadkach natomiast niezbędne jest określenie spójności a [kPa] pomiędzy podstawą fundamentu a gruntem.
  • ława fundamentowa - materiał ławy fundamentowej może być zdefiniowany w postaci gruntu (zdefiniowanego w ramce "Grunty") lub betonu - wybór tego typu fundamentu wymaga zdefiniowania ciężaru objętościowego materiału fundamentu γ oraz parametrów kontaktu konstrukcji z gruntem (współczynnik tarcia f, spójność c, dodatkowy odpór F).
  • fundament palowy - ściana może być posadowiona odpowiednio na pojedynczym rzędzie pali lub dwóch rzędach pali.

Ławę fundamentową lub fundament palowy można zastosować w obliczeniach jedynie w przypadku gdy w zakładce "Geometria" wybrany jest kształt konstrukcji ściany oporowej z płaską podstawą fundamentu bez odsadzki. Geometria fundamentu ściany (ława fundamentowa, fundament palowy) może być modyfikowana w ramce poprzez wprowadzanie właściwych wartości w odpowiednich polach definiowania lub na ekranie z wykorzystaniem aktywnych wymiarów.

Dane wprowadzone w tej ramce wpływają na przebieg analizy ściany (sprawdzenie na przesuw) a także w dalszej kolejności obliczenie nośności podłoża fundamentowego.

Ramka "Fundament"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.