Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Geometria

Ramka "Geometria" umożliwia wybranie kształtu ściany poprzez wybór ikony. Wybrany kształt z podpowiedzią graficzną wyświetlany jest w lewej części ramki. Kształt ściany można modyfikować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól danych lub na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.

Jeżeli konstrukcja składa się z pochyłych odcinków, wymagane jest wprowadzenie stosunku boków pochyłego odcinka 1:x. Prostą konstrukcję określa się poprzez wprowadzenie wartości zero.

Zdefiniowane kształty ścian

W przypadku gdy, zdefiniowane w programie schematy geometrii ściany nie pozwalają na właściwe odwzorowanie kształtu projektowanej konstrukcji, program umożliwia zdefiniowanie dowolnego kształtu ściany oporowej. Własny kształt ściany oporowej definiuje się za pomocą współrzędnych punktów. Istnieje także możliwość (po przyciśnięciu przycisku "Generuj własny kształt") wygenerowania współrzędnych geometrii konstrukcji z wcześniej zdefiniowanych predefiniowanych schematów geometrii.

Definiowanie dowolnego/własnego kształtu konstrukcji

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria"

Ramka "Geometria" - własny kształt ściany

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.