Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Geometria

Ramka "Geometria" pozwala na dokonanie wyboru rodzaju osłony:

  • Osłona betonowa - należy zdefiniować grubość osłony
  • Siatka - definiowane są miąższość oraz parametry warstwy zwietrzałej (kąt tarcia wewnętrznego, spójność i ciężar)

Ramka "Geometria" zawiera także tabelę z listą wprowadzonych punktów lica konstrukcji.

Wprowadzone punkty można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów - dwukrotne kliknięcie wprowadzonego punktu otwiera okno dialogowe do jego edycji.

Użytkownik musi zdefiniować głębokość (współrzędna z mierzona od górnego punktu konstrukcji - założono, że kierunek dodatni jest w dół) oraz współrzędną x (założono, że kierunek ujemy jest w lewo, nie dopuszcza się przewieszeń konstrukcji).

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria" - osłona betonowa

Ramka "Geometria" - siatka

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.