Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Online Pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Geometria

Ramka "Geometria" pozwala na dokonanie wyboru rodzaju konstrukcji:

Ramka "Geometria" zawiera również tabelę z listą zdefiniowanych odcinków konstrukcji tworzących pal stabilizujący. Dla każdego odcinka tabela zawiera parametry przekroju poprzecznego (A - pole przekroju, I - moment bezwładności, podawane zawsze na 1 m bieżący konstrukcji) oraz parametry materiałowe (E - moduł sprężystości, G - moduł sprężystości poprzecznej).

Dodawanie odcinków wykonuje się w oknie dialogowym "Nowy odcinek".

Istnieje możliwość dalszej edycji wprowadzonych odcinków na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów - dwukrotne kliknięcie na konstrukcji otwiera okno dialogowe z danym odcinkiem.

Ramka "Geometria"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.