Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Geometria klina skalnego

Wprowadzenie geometrii klina skalnego za pomocą nachylenia lub kierunku nachylenia ściany górnej wymaga zdefiniowania przestrzennego położenia lica skały, terenu (ściana górna), powierzchni poślizgu N1 oraz N2 i/lub spękania tensyjnego, takiego że:

  • Nachylenie/gradient powierzchni (gradient kąta) jest kątem nachylenia α przedstawiającym nachylenie powierzchni od poziomu (może osiągać wartości od 0° do 90°). W przypadku zbocza skalnego z przewieszeniem (krawędź skarpy jest wysunięta przed podstawę skarpy), należy wybrać opcję "Przewieszona ściana skalna" a gradient powierzchni ściany φ uwzględniany jest w pólpłaszczyźnie masywu skalnego. Program sprawdza możliwość zniszczenia poprzez przewrócenie masywu skalnego z przewieszoną ścianą skalną. Jeśli oszacowanie warunku na przewrócenie klina skalnego jest realistyczne, program podaje taką informację w zestawieniu wyników. Należy jednak podkreślić, że program nie przeprowadza właściwego sprawdzenia klina skalnego na przewrócenie czy obrót.

a) Pochylona ściana skalna b) Przewieszona ściana skalna

  • Kierunek nachylenia (ściana górna) jest kątem φ pomiędzy rzutem poziomym linii normalnej do kierunku uderzenia zmierzonym jako kąt okresowy (od północy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) (ścina górna odpowiada nachyleniu płaszczyzny), może przyjmować wartości od 0° do 360°.  

Przy definiowaniu położenia przestrzeni, program wyświetla te przestrzenie za poocą rzutu stereograficznego.

Opis położenia powierzchni (pionowe cięcie przez masyw skalny i rzut płaszczyzny)

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.