Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Grunty niespoiste (analiza w warunkach z odpływem)

W celu wyznaczenia nośności pionowej grupy pali stosowane są te same metody obliczeniowe jak dla analizy pojedynczego pala:

Nośność pionową grupy pali wyznacza się na podstawie wzoru:

gdzie:

n

-

liczba pali w grupie

Rc

-

nośność pionowa pojedynczego pala

ηg

-

efektywność grupy pali

Rzeczywista analiza obliczeniowa wykonywana jest według współczynnika bezpieczeństwa lub zgodnie z teorią stanów granicznych.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.