Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Kompatybilność otworów

W celu uzyskania najdokładniejszego, najlepszego modelu należy wykorzystać w nim wszystkie otwory. W tym celu, wszystkie otwory powinny być kompatybilne.

Otwory kompatybilne maja identyczną liczbę oraz kolejność warstw jak otwór bazowy. Wyświetlony jest w kolorze białym w kolumnie "Aktywny". Jeśli otwór ten jest również aktywny, będzie także wykorzystany do generacji modelu.

Otwory niekompatybilne pokazane są na czerwono w kolumnie "Aktywny" i nie mogą one być wykorzystane przy generowaniu modelu geologicznego.

Ramka "Model geologiczny" - kompatybilność otworów

Przykłady otworów kompatybilnych:

Przykłady otworów niekompatybilnych:

Otwory niekompatybilne mogą być zmienione na kompatybilne w oknie dialogowym "Edycja otworu" - np. poprzez wstawienie warstw o zerowej miąższości lub dodanie (usunięcie) warstwy gruntu.

Przykład modyfikacji otworów niekompatybilnych, tak aby były kompatybilne:

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.