Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Kotwienie zbocza skalnego

Istnieje możliwość zdefiniowania dwóch rodzajów kotew podczas przeprowadzania analizy stateczności zbocza na gładkiej powierzchni poślizgu:

Aktywne

Kotwy aktywne są reprezentowane przez kotwy sprężone, w przypadku których siły są aktywowane zanim poślizg bloku skalnego ma miejsce. Siła normalna zwiększa sprężenie normalne na powierzchni poślizgu, i jako taka również siły utrzymujące; styczna składowa siły normalnej jest dodawana albo odejmowana od sił (aktywnych) ścinających.

Pasywne

Kotwy pasywne są aktywowane przez przesuwający się blok skalny (tzn. kotwy niesprężone). Siła normalna zwiększa normalne sprężenie na powierzchni poślizgu i jako taka również siły utrzymujące; styczna składowa siły normalnej jest dodawana do sił utrzymujących.

Rozkład sił kotwy

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.