Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Kotwienie zbrojenia

Podczas wprowadzania zbrojenia do ośrodka gruntowego należy pamiętać o prawidłowym zakotwieniu zbrojenia, ponieważ program nie sprawdza zbrojenia pod względem zniszczenia spowodowanego ścinaniem. Nagły wzrost wartości siły normalnej, jak pokazano na rysunku, wskazuje na osobliwość w naprężeniach kontaktowych i prawdopodobieństwo zniszczenia zbrojenia spowodowanego ścinaniem. Z tego punktu widzenia, wyświetlone wyniki wprowadzają w błąd i są zasadniczo nierealistyczne.

W takim przypadku, zbrojenie należy albo usunąć z analizy, albo zapewnić mu odpowiednie zakotwienie, jak pokazano na rysunku.

Zbrojenie zakotwione w sposób niewystarczający

Zbrojenie zakotwione prawidłowo

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.