Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Kotwy bierne z płytą kotwiącą

Wyboru "Rodzaju kotew" (w tym przypadku "Bierne z płytą kotwiącą") dokonuje się z listy rozwijanej w oknie dialogowym "Nowa kotew".

Przy definiowaniu kotew Biernych z płytą kotwiącą konieczne jest podanie następujących parametrów:

  • Parametry kotew - głębokość, długość całkowita, rozstaw
  • Sztywność kotew - średnica kotwy ds lub powierzchnia przekroju poprzecznego kotwy A, moduł sprężystości E
  • Parametry do wymiarowania kotew (nośność na zerwanie, nośność na wyciąganie z gruntu jest opisana poniżej)

Definiowanie parametrów kotew

Obliczenia kotew biernych z płytą kotwiącą

Kotwy tego typu zbudowane są z pręta o określonej długości oraz elementu kotwiącego na końcu.

Nośność na wyciąganie z gruntu jest równa parciu biernemu na wysokości elementu kotwiącego, zredukowanemu poprzez współczynnik k:

Dla h = 0:

Dla h ≥ b - bD:

gdzie:

h

-

wysokość nadkładu gruntu nad elementem kotwiącym

bD

-

szerokość płyty kotwiącej

b

-

rozstaw elementów kotwiących

hD

-

wysokość elementu kotwiącego

zB

-

głębokość dolnej krawędzi elementu kotwiącego

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

Współczynnik k jest interpolowany dla wartości pośrednich h.

Wyznaczenie nadkładu gruntu nad elementem kotwiącym:

gdzie:

z

-

zagłębienie elementu kotwiącego

Całkowita nośność na wyciąganie jest aktywowana w przypadku, gdy czynny i bierny klin gruntu nie przecinają się.

Minimalna wymagana długość pręta dla nośności na wyciąganie wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego

h

-

wysokość obudowy wykopu

W przypadku, gdy długość pręta l jest krótsza od minimalnej wymaganej dlugości lmin, parcie bierne uwzględniane jest z przecięcia czynnego i biernego klina gruntu.

Zasada wyznaczania minimalnej wymaganej długości pręta

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.