Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Linie

Ramka "Linie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych linii. Dodawanie linii wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe linie".

Linie (odcinki, łuki, okrągi) definiowane są pomiędzy poszczególnymi punktami lub wokół poszczególnych punktów (okręgi). Linie mogą dowolnie krzyżować się, lub stykać ze sobą - przecięcia zdefiniowanych linii są automatycznie identyfikowane przez program podczas korekcji wprowadzonej geometrii. 

W celu dokonania wyboru rodzaju listy należy posłużyć się listą rozwijaną. Dostępne są podane poniżej tryby:

  • Rodzaj linii

Do wybrania pożądanego rodzaju linii (odcinek, łuk, okrąg) służy lista rozwijalna.

- odcinek

Kliknięcie lewego przycisku myszki na węźle wprowadza umiejscowienie linii.

- łuk

W celu wybrania danego trybu definiowania odcinka łuku (trzeci punkt, środek, promień, wysokość, kąt zawarty) korzystamy z listy rozwijanej. Następnie, kliknięcie lewego przycisku myszki, wybiera punkty definiujące łuk. Jeśli wybierzemy jedną z opcji, takich jak środek, promień, lub kąt zawarty, poproszeni zostaniemy o wybranie orientacji (dodatnia, ujemna) z listy rozwijanej.

- okrąg

W celu wybrania danego trybu definiowania odcinka okręgu (środek i promień, trzy punkty) korzystamy z listy rozwijanej. Następnie, kliknięcie lewego przycisku myszki, wybiera punkty definiujące okrąg. Aby wybrać orientację (dodatnia, ujemna), korzystamy z listy rozwijanej.

Linie można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Linie"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.