GEO5

Online pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Liniowe roboty ziemne

Liniowe roboty ziemne są zdefiniowane za pomocą ich osi, która jest wprowadzana przez punkty o współrzędnych (x, y). Współrzędna z, szerokość robót ziemnych i nachylenie skarpy są wprowadzane dla każdego odcinka robót ziemnych liniowych. W przypadku, gdy niektóre z tych parametrów są takie same we wszystkich punktach, można je wprowadzić jako jednolite. Na przykład, jeśli zaznaczymy "Jednolite współrzędne z", wszystkie punkty linii robót ziemnych mają tę samą wysokość. To samo podejście można zastosować również do szerokości robót ziemnych lub nachylenia skarpy.

Definiowanie odcinków robót liniowych

Liniowe roboty ziemne

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.