Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Mapy i punkty charakterystyczne

Wszystkie dane związane z obszarem placu budowy można pozyskać w oknie dialogowym "Pozyskaj dane". Plac budowy jest otoczony czerwoną linią w środku okna. W tej samej części okna, wyświetlane są aktualnie wybrana mapa i dostępne punkty charakterystyczne. Za pomocą myszki można powiększyć wybrany obszar lub dokonać wyboru punktów.

W górnej części okna, definiuje się źródło danych oraz otoczenie placu budowy (1). W aktualnej wersji programu zaimplementowane są ogólnodostępne źródła map (OpenStreetMap, Google Maps) oraz lokalne źródła danych Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji (np. ČGS, ČÚZK itp.). Z przyjemnością wprowadzimy do programu inne źródła danych zgodnie z sugestiami użytkowników.

Po wybraniu przycisku "Pozyskaj dane" (2), wczytane zostaną dostępne dla danego obszaru mapy i punkty charakterystyczne (3). Można je dodać do modelu za pomocą przycisków "Dodaj" (4) znajdujących się w prawym, dolnym rogu okna. Liczba dodanych punktów charakterystycznych i map będzie wyświetlona w lewym, dolnym rogu okna (5).

Okno dialogowe "Pozyskaj dane"

Uwaga: Legenda mapy jest wyświetlana w prawej części okna tylko w przypadku, gdy pozwalają na to dane źródłowe (tutaj: mapa geologiczna Republiki Słowackiej).

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.