Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Metoda parć zależnych

Podstawowym założeniem tej metody jest to, że grunt lub skała w pobliżu ściany zachowuje się jak idealnie sprężysto-plastyczny materiał Winkler’a. Materiał ten wyznaczany jest z modułu reakcji podłoża kh, który charakteryzuje odkształcenie w obszarze sprężystym, oraz poprzez dodatkowe odkształcenia graniczne. Przy przekroczeniu tych odkształceń zakłada się, że materiał zachowuje się jak idealnie plastyczny.

Stosuje się następujące założenia: 

Parcie działające na odkształconą konstrukcję wyznaczane jest z:

σ = σa dla: σ < σa

σ = σp dla: σ > σp

gdzie:

σr

-

parcie spoczynkowe

kh

-

moduł reakcji podłoża

w

-

odkształcenie konstrukcji

σa

-

czynne parcie gruntu

σp

-

bierne parcie gruntu

Procedura obliczenia jest następująca:

  • moduł reakcji podłoża  kh przypisywany jest do wszystkich elementów, a konstrukcja obciążana jest parciem spoczynkowym - patrz rysunek:

Schemat konstrukcji przed pierwszą iteracją

  • przeprowadzana jest analiza i sprawdzany jest warunek dopuszczalnych wielkości parcia działającego na ścianę. W miejscach, gdzie warunki te są naruszane, program przypisuje wartość kh = 0, a ściana jest obciążana odpowiednio parciem czynnym lub biernym - patrz rysunek:

Schemat konstrukcji podczas procesu iteracji

Powyższa procedura iteracji jest kontynuowana aż do spełnienia wszystkich wymaganych warunków.

W analizach kolejnych faz budowy, program uwzględnia odkształcenie plastyczne ściany. Jest to również powodem określania poszczególnych faz budowy, które są zgodne z właściwym procesem budowy.

Literature:

Bartak, J.: Progresivni postupy navrhovani pazenych stavebnich jam. VUT Brno, 1991.

Hurych, P.: Metoda zavislych tlaku. Sbornik konference "Automatizacia projektovania", Vysoke Tatry, 1978.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.