Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Model sprężysty modyfikowany

Oczywiste jest, iż w przypadku gruntów zachowanie typu liniowego można dopuścić tylko dla stosunkowo małych wartości przyłożonych obciążeń. Jest to wyraźnie widoczne dla odciążenia, które zazwyczaj wykazuje raczej niewielką wartość odkształceń sprężystych w porównaniu do odkształcenia całkowitego. W modelu liniowym zmodyfikowanym podjęto próbę przynajmniej częściowego uwzględnienia tego zjawiska poprzez przyjęcie różnych modułów sprężystości dla obciążania i odciążania, jak przedstawiono na Rysunku.

Spadek sztywności materiału wzdłuż danej ścieżki obciążenia, przypisywany uplastycznieniu wyrażony jest za pomocą modułu sprężystości E, który można wyobrazić sobie jako moduł sieczny związany z pewnym poziomem naprężenia.

Przyjmuje się, że przy odciążeniu występuje reakcja sprężysta. Dla uzyskania większej przejrzystości sformułowania modelu, moduł odkształcenia dla odciążenia jest zastępowany modułem odkształcenia dla odciążenia - ponownego obciążenia Eur, który decyduje o reakcji gruntu na odciążenie i następujące po nim ponowne obciążenie do osiągnięcia wartości naprężenia w materiale przed odciążeniem.

Zgodnie z poniższym Rysunkiem, moduły te wyrażone są za pomocą wzorów:

gdzie:

E

-

Moduł sprężystości (sieczny) [MPa]

Εur

-

Moduł odkształcenia przy odciążeniu / ponownym obciążeniu [MPa]

(a) Rzeczywisty wykres obciążenie-odkształcenie gruntu, (b) Uproszczony wykres obciążenie-odkształcenie dla modelu liniowego modyfikowanego

W trakcie początkowego obciążania, o reakcji gruntu decyduje więc moduł sprężystości E, podczas gdy przy odciążaniu, reakcja ta przebiega według ścieżki zależnej od modułu odkształcenia przy odciążaniu / obciążaniu ponownym (moduł Eur). W przybliżeniu, wartość tego modułu równa się (2-5)*moduł sprężystościE. W każdym przypadku należy zawsze uzyskać wartości obydwu tych parametrów z wiarygodnych doświadczeń.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.