Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Modele materiałowe

Wybór najwłaściwszego modelu materiałowego wraz z wprowadzeniem wymaganych parametrów materiałowych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych zadań przy modelowaniu konstrukcji z użyciem metody elementów skończonych.

Celem tworzenia modelu materiałowego jest opis zachowania się gruntu (lub skały) jak najbliższy rzeczywistości. Modele można podzielić na dwie grupy: liniowe i nieliniowe. Wybór odpowiedniego modelu materiałowego ma podstawowe znaczenie dla prognozowania reakcji gruntu

Większość zadań wymaga stosowania modeli nieliniowych (np. modelowanie ścian wykopów z użyciem modeli liniowych prowadzi do uzyskania całkowicie błędnych wyników). W niektórych przypadkach, jednakże, modele liniowe mogą okazać się użyteczne i adekwatne, i mogą znacznie uprościć proces obliczeń.

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - wybór modelu materiałowego

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.