Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Modelowanie uskoków

Podczas modelowania przekroju geologicznego, można zdefiniować specjalny typ linii warstwy - uskok. Uskok jest zawsze prostopadły do przekroju geologicznego i model na poszczególne części. Linia warstwy uskoku jest bezpośrendio przenoszona do listy linii warstw, ale może być edytowana wyłącznie w przekroju geologicznym, gdzie zostala utworzona.

Uskok w przekroju geologicznym

Uskok definiowany jest w oknie dialogowym "Dodaj linię" z wykorzystaniem pola wyboru "Uskok".

Definiowanie uskoku

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.