Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Moduł obudowa MES

Moduł "Obudowa MES" upraszcza modelowanie i lokalizację poszczególnych obudów tuneli. Moduł udostępnia elementy głównego programu MES, w tym tryb "Topo" i fazy budowy. W trybie "Topo" moduł udostępnia ramki "Punkty swobodne", "Linie swobodne", "Zagęszczanie linii" i "Ustawienia". Opis ramek dostępnych z faz budowy przedstawiono w punkcie dotyczącym trybu faz budowy programu MES.

Za pomocą przycisku "OK" można zakończyć pracę w module i przesłać dane do programu MES, podczas gdy przycisk "Anuluj" kończy pracę bez przesłania danych. 

Program umożliwia import danych w formacie *.DXF.

Dane modułu obudowy można w tym oknie niezależnie zapisywać lub ładować za pomocą standardowych funkcji "Otwórz" i "Zapisz". Umożliwia to przenoszenie obudowy między kilkoma analizowanymi zadaniami lub w ramach jednego zadania.

Załadowanie obudowy z mniejszą liczbą faz niż etap bieżący spowoduje dodanie pozostałych faz. Jeżeli obudowa posiada więcej faz, to odpowiednie fazy zostaną najpierw dodane w oknie dialogowym a następnie w oknie głównym. Danych z trybu obudowy nie można bezpośrednio załadować do okna głównego.

Moduł “Obudowa - MES”

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.