Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Morgenstern-Price

Metoda ta przyjmuje nie-zerowe siły między blokami. Wypadkowe sił tnących i normalnych działających między blokami mają różne nachylenie dla każdego bloku (kształt funkcji półsinusoidalnej). Metoda Morgenstern-Price'a jest metodą rygorystyczną, w tym sensie, że spełnione są wszystkie trzy równania równowagi - równania równowagi sił w kierunkach poziomym i pionowym, oraz równanie równowagi momentów. Współczynnik bezpieczeństwa SF znajdowany jest poprzez iterację nachylenia sił działających między blokami i współczynnika SF. Dalsze szczegóły można znaleźć w rozdziale opisującym analizę wielokątnej powierzchni poślizgu.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.