Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

NBN EN 1997-1 ANB

Norma NBN EN 1997-1 ANB określa maksymalne parcie w poziomie podstawy pala (nośność maksymalna) pmax, base na podstawie odpowiednich itych badań CPT w sposób następujący:

gdzie:

αp

-

współczynnik redukcji nośności podstawy pala

εp

-

współczynnik skali

β

-

współczynnik wpływu poszerzenia podstawy pala

s

-

współczynnik wpływu kształtu pala

qp

-

jednostkowy opór graniczny podstawy według metody De Beera method

Współczynnik skali εp wyznaczany jest w sposób następujący:

- dla iłów trzeciorzędowych prekonsolidowanych (OC):

- dla innych rodzajów gruntów:

gdzie:

Db,eq

-

ekwiwalentna średnica pala

Dc

-

średnica stożka CPT

Maksymalne tarcie na pobocznicy (nośność pobocznicy) pmax, shaft  wyznaczane jest w sposób następujący:

gdzie:

αs, i

-

współczynnik tarcia na pobocznicy w itej warstwie

qs,i

-

średnie tarcie na pobocznicy w itej warstwie

n

-

liczba warstw gruntu na wysokości pala

Średnie tarcie na pobocznicy qs,i wyznaczane jest w sposób następujący:

gdzie:

qc,m,i

-

średni opór na stożku (qc) w itej warstwie

ηpi

-

empiryczny współczynnik tarcia

Empiryczny współczynnik tarcia ηpi (lub maksymalne średnie tarcie na pobocznicy) są wyznaczane w odniesieniu do rodzajów gruntów w sposób następujący:

Rodzaj gruntu

qc,m,i [MPa]

ηpi [-] or qs,i [kPa]

1 to 4,5

-

ηpi = 1/30

> 4,5

qs,i = 150

Pył

1 to 6

ηpi = 1/60

> 6

qs,i = 100

Ił piaszczysty

1 to 10

ηpi = 1/80

> 10

qs,i = 125

Piasek

1 to 10

ηpi = 1/90

10 to 20

qs,i = 110+4(qc,m,i - 10)

> 20

qs,i = 150

Literatura:

RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE EUROCODE 7 IN BELGIË VOLGENS DE NBN EN 1997-1 ANB (WTCB Rapport nr. 20 - November 2020).

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.