Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

NCMA - SRW

Wyznaczanie sił dynamicznych zaczerpnięte zostało z publikacji NCMA Design Manual for Segmental Retaining Walls 3rd Edition.

Rozwiązanie bazuje na teorii Mononobe-Okabe, ale efekt dynamiczny parcia czynnego oddziałującego na ścianę jest redystrybuowany równomiernie na całej wysokości ściany (gruntu zbrojonego). Kolejną różnicą tej metody jest zastosowanie redukcji długości gruntu zbrojonego po połowę. Pozioma siła sejsmiczna jest następnie obliczana z tej zredukowanej długości.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.