Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Nośność buławy mikropala w skale

Metoda jest odpowiednia dla buławy mikropala sięgającej w podłoże skalne o wskaźniku RQD > 60 lub o wytrzymałości na ściskanie proste σc > 20 MPa (ISRM < III). Nośność buławy jest wyznaczana wg równania:

gdzie:

As

-

pole pobocznicy buławy mikropala

qsr

-

tarcie powierzchniowe (na pobocznicy) w skale

Ab

-

pole powierzchni buławy mikropala

qbr

-

nośność buławy mikropala w skale

Literatura:

Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera, Ministerio de fomento, 2005 (Spanish).

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.