Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Nośność przekroju złożonego obciążonego siłą normalną

Siła rozciągająca

W przypadku oddziaływania na przekrój siły rozciągającej, naprężenie w stalowej części przekroju wyznaczane jest w sposób następujący:

gdzie:

σs

-

naprężenie w stali

N

-

siła normalna działająca na przekrój

As

-

pole powierzchni przekroju stali (rury) w przekroju złożonym mikropala

Siła ściskająca

Nośność przekroju mikropala ściskanego, zredukowana współczynnikiem wyboczenia, wyznaczana jest według wzoru:

gdzie:

χ

-

współczynnik wyboczenia

As

-

pole powierzchni przekroju rury stalowej

Ac

-

pole powierzchni przekroju wypełnienia betonowego

Rsd

-

wytrzymałość obliczeniowa stali

Rcd

-

wytrzymałość obliczeniowa mieszanki cementowej na ściskanie

Wytrzymałości obliczeniowe są równe wartościom charakterystycznym przy obliczeniach z wykorzystaniem teorii współczynnika bezpieczeństwa

W przypadku analizy z zastosowaniem teorii stanów granicznych wytrzymałości obliczeniowe stali oraz mieszanki cementowej wyznaczane są w następujący sposób:

gdzie:

Rs

-

wytrzymałość normowa stali, definiowana w ramce "Materiał"

γss

-

współczynnik redukcyjny do wytrzymałości stali, definiowany w zakładce "Mikropale"

Rc

-

wytrzymałość normowa na ściskanie mieszanki cementowej, definiowana w ramce "Materiał"

γsc

-

współczynnik redukcyjny do mieszanki cementowej, definiowany w zakładce "Mikropale"

Naprężenie w stalowej części przekroju wyznaczane jest w następujący sposób:

gdzie:

N

-

siła normalna działająca na przekrój

Nc,u

-

nośność przekroju ściskanego, zredukowana ze względu na uwzględnienie wyboczenia

Rsd

-

wytrzymałość obliczeniowa stali

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.