Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Online Pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Obciążenia sejsmiczne

Ramka "Obciążenia sejsmiczne" służy do wprowadzania parametrów obciążeń sejsmicznych. Kierunki skutków obciążeń sejsmicznych są wyświetlane na pulpicie.

Jeśli nie są dostępne wyniki pomiarów współczynniki kh oraz kv można wyznaczyć stosując opisane w pomocy podejście z normy EN 1998-5.

Wyznaczanie nośności fundamentu z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych opisane jest w teoretycznej części pomocy, w rozdziale "Analiza nośności sejsmicznej".

Podczas analizy sejsmicznej, program wyznacza nośność fundamentu dla obydwu przypadków - z lub bez obciążeń sejsmicznych. Wynikowa nośność fundamentu jest niższą z tych dwóch wyznaczonych wartości.

Ramka "Obciążenia sejsmiczne"

Uwaga: Ramka dostępna jest tylko w przypadku, gdy w ramce "Ustawienia" wybrana jest analiza w warunkach z odpływem.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.