Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Wprowadzone obciążenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów lub aktywnych obiektów.

Rzędna z zmierzona od górnego punktu konstrukcji jest określana (kierunek dodatni w dół) podczas wprowadzania obciążenia na pewnej głębokości. W przypadku, gdy obciążenie znajduje się poza terenem, komputer wyświetla przed obliczeniem komunikat błędu.

W programie istnieje możliwość zdefiniowania obciążeń stałych, zmiennych i wyjątkowych. Wybór rodzaju obciążenia wpływa na dobór stosownego współczynnika częściowego do oddziaływań. Obciążenia zwyjątkowe oddziałujące w sposób korzystny nie są uwzględniane w obliczeniach. 

Wpływ obciążeń zewnętrznych na parcia gruntu został opisany w teoretycznej części pomocy w rozdziale "Wpływ dodatkowego obciążenia".

Ramka "Obciążenie"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.